Όροι Χρήσης

1.1 Η υπηρεσία COSMOTE Mobile Security («η Υπηρεσία»), παρέχεται από την COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. σε συνεργασία με την εταιρία CheckPoint («ο Κατασκευαστής»).


1.2 Η Υπηρεσία παρέχει προστασία στο Συνδρομητή από επιβλαβείς ιστότοπους κατά την πλοήγησή του στο διαδίκτυο μέσω του δικτύου κινητής COSMOTE. Συγκεκριμένα, όταν ο Συνδρομητής επισκέπτεται ιστοσελίδες που περιέχουν ιούς ή μέσω των οποίων γίνεται απόπειρα απάτης (πχ ανάκτηση προσωπικών πληροφοριών, phishing), τότε εμφανίζεται στο Συνδρομητή μία ιστοσελίδα-προειδοποίηση και ο Συνδρομητής επιλέγει εάν θέλει να συνεχίσει την πλοήγηση στο συγκεκριμένο ιστότοπο με δική του ευθύνη. Η ιστοσελίδα-προειδοποίηση εμφανίζεται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η πλοήγηση στο Internet γίνεται μέσω πρωτοκόλλου http και όχι https.


1.3 Επιπλέον, η Υπηρεσία παρέχει προστασία στη συσκευή του Συνδρομητή όταν συνδέεται σε WiFi δίκτυα, μέσω εφαρμογής («Λογισμικό») για λειτουργικά συστήματα Android και iOS, η οποία πρέπει να εγκατασταθεί στη συσκευή που είναι ενεργή η σύνδεση του Συνδρομητή. Συγκεκριμένα, το Λογισμικό (Όροι Χρήσης διαθέσιμοι στο www.zonelarm.com/terms/) ελέγχει την ασφάλεια της WiFi σύνδεσης και ενημερώνει τον Συνδρομητή σε περίπτωση μη ασφαλούς WiFi δικτύου, μέσω του οποίου δύναται να γίνεται προσπάθεια απάτης (π.χ. ανάκτηση προσωπικών πληροφοριών ή/και αρχείων). Η εγκατάσταση πραγματοποιείται με καταβίβαση (download) του Λογισμικού μέσω οδηγιών που παρέχονται στον ιστότοπο www.cosmote.gr/MobileSecurity και, κατόπιν, εκτέλεση του Λογισμικού (execution). Ο Συνδρομητής μπορεί να εγκαταστήσει τo Λογισμικό σε όσες συσκευές επιθυμεί, αλλά η Υπηρεσία παρέχεται μόνο στη συσκευή που είναι ενεργή η σύνδεση κινητής τηλεφωνίας του Συνδρομητή.


1.4 Για την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας και την προστασία του Συνδρομητή σύμφωνα με τα ανωτέρω απαιτείται η επίβλεψη της κίνησης του συνδρομητή στο διαδίκτυο μέσω του Λογισμικού, όταν αυτός πλοηγείται μέσω του δικτύου κινητής COSMOTE ή μέσω WiFi δικτύου. Ο Συνδρομητής δηλώνει ότι ενημερώθηκε και συναινεί στην συγκεκριμένη επεξεργασία των δεδομένων κίνησής του, η οποία είναι η απολύτως απαραίτητη για την παροχή της Υπηρεσίας και μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό.


1.5 Τα πνευματικά δικαιώματα του Λογισμικού ανήκουν στον Κατασκευαστή. Ο Συνδρομητής για την εγκατάσταση του Λογισμικού θα πρέπει να αποδεχθεί τους όρους χρήσης του που περιγράφονται στους «Όρους Χρήσης Λογισμικού της CheckPoint» που βρίσκονται στην ενότητα «Σχετικά/About» του Λογισμικού. Η COSMOTE δεν εγγυάται την ορθότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία, ή άλλη σχετική ιδιότητα του Λογισμικού και δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση όσον αφορά την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό και χρήση ή την ασφάλεια από επιθέσεις τρίτων ή από γεγονότα ανωτέρας βίας των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας.


1.6 Η COSMOTE ουδεμία ευθύνη φέρει όσον αφορά το Λογισμικό ή/και την τυχόν δυσλειτουργία, μειωμένη απόδοση ή διακοπή της Υπηρεσίας. Η COSMOTE δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκλήθηκε στο Συνδρομητή από την εγκατάσταση και χρήση της Υπηρεσίας.


1.7 Η Υπηρεσία παρέχεται μόνο για προσωπική χρήση και στη δηλωθείσα στην παρούσα σύνδεση.


1.8 Η Υπηρεσία παρέχεται στα οικιακά προγράμματα συμβολαίου κινητής COSMOTE που περιέχουν ενσωματωμένη χρήση δεδομένων, και σε όλα τα εταιρικά προγράμματα συμβολαίου κινητής COSMOTE.


1.9 Η Υπηρεσία μπορεί να ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί από τα σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών (καταστήματα COSMOTE, Γερμανός), τηλεφωνικά μέσω των αριθμών 13888 (για Οικιακούς-Επαγγελματίες) & 13818 (για Εταιρικούς-Επιχειρησιακούς πελάτες), καθώς και μέσω αποστολής SMS στο 1256 (με το μήνυμα SECON για ενεργοποίηση και SECOFF για απενεργοποίηση). Μετά την ολοκλήρωση της ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της Υπηρεσίας απαιτείται επανεκκίνηση της συσκευής του Συνδρομητή για να εφαρμοστεί η αλλαγή.


1.10 Η Υπηρεσία παρέχεται δωρεάν για τους δύο πρώτους μήνες από την ενεργοποίησή της και μόνο μία φορά στη συγκεκριμένη σύνδεση κινητής τηλεφωνίας του Συνδρομητή. Σε περίπτωση απενεργοποίησης της Υπηρεσίας κατά τη δωρεάν περίοδο και εκ νέου ενεργοποίησή της, θα αποδίδεται το υπολειπόμενο δωρεάν χρονικό διάστημα που δικαιούται ο συνδρομητής από την πρώτη ενεργοποίηση της υπηρεσίας. Η χρέωση θα έχει ισχύ μετά την λήξη της δωρεάν περιόδου.


1.11 Με την πάροδο του δωρεάν χρονικού διαστήματος, το μηνιαίο πάγιο για την Υπηρεσία ανέρχεται σε €0,90 (συμπερ. ΦΠΑ 24%). Πριν τη λήξη του δωρεάν χρονικού διαστήματος, ο Συνδρομητής ενημερώνεται με γραπτό μήνυμα (SMS) για τη λήξη και τον τρόπο απενεργοποίησης της Υπηρεσίας.


1.12 Η Υπηρεσία παρέχεται δωρεάν στα παρακάτω προγράμματα COSMOTE: «COS. BUS. ΑΠΕΡ. inter. 65, 95, 150 ΠΑΛ», «COSMOTE 65, 100», «COSMOTE BUSINESS 900, 1200 ΠΑΛ», «COSMOTE Business Mobile 1.500 έως 5.000», «COSMOTE Business Mobile Απεριόριστα με Internet 80», «COSMOTE Business Mobile Europe 80, 110», «COSMOTE Business Mobile Απεριόριστα 70 έως 195», «COSMOTE Business Mobile προς Όλους 1.500 έως 10.000», «COSMOTE i-75, i-90, i-110», «COSMOTE Mobile Family 10, 65, 100», «COSMOTE Mobile Gold», «COSMOTE Mobile Group 1, 2, 3, 4, 4 - for roaming, 5, Basic», «COSMOTE Mobile Platinum», «COSMOTE Mobile Plus 65», «COSMOTE MOBILE XL», «COSMOTE PLATINUM», «COSMOTE ΑΠΕΡ. internet 70 έως 125 ΠΑΛ», «COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 100 ΠΑΛ», «COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 70, 85», «COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 70 έως 150 ΠΑΛΑΙΟ», «COSMOTE Business Mobile Group 1, 2, 3, 4, 5, Basic». Σε περίπτωση που σύνδεση ενταγμένη σε ένα από τα ανωτέρω οικονομικά προγράμματα μεταβεί σε άλλο οικονομικό πρόγραμμα, στο οποίο δύναται να παρέχεται η Υπηρεσία, παύει η δωρεάν παροχή της υπηρεσίας και ο Συνδρομητής θα χρεώνεται με 0,90 ευρώ/μήνα.


1.13 Το μηνιαίο πάγιο της Υπηρεσίας δεν προκαταβάλλεται και ενσωματώνεται στον λογαριασμό του Συνδρομητή.


1.14 Εκτός από την περίπτωση αιτήματος του Συνδρομητή, η Υπηρεσία απενεργοποιείται σε περίπτωση α) κατάργησης του σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας του Συνδρομητή, β) μεταβίβασης της σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας ή γ) μετάβασης της σύνδεσης σε οικονομικό πρόγραμμα στο οποίο δεν παρέχεται η Υπηρεσία.